Our Latest Updates

Our Latest
Updates.

OUR WORK

कार्यक्रमाचे फोटो पाठविणे बाबत.

माविम महिला बचत गटांद्वारे उत्पादित वस्तूंच्या स्‍टॉलचे विधानपरिषदचे सभापती मा. ना. रामराजे निंबाळकर, उपसभापती डॉ. नीलम गो-हे, व जेष्ठ नेते तथा दै.

+ Details